Informace pro podání stížnosti

Stížnost je možno podat na: 

1. poskytovanou službu:
vedoucí Pečovatelské služby
Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35,
517 54 Vamberk
e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
tel.: 494 541 547

2. pracovníka pečovatelské služby:
vedoucí Pečovatelské služby
Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk
tel.: 494 541 547
e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

3. vedoucí pečovatelské služby:
starosta města
Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
tel. 494 548 110
e-mail: starosta@vamberk.cz

Způsob podání stížnosti:

Stížnost může být podána písemně nebo ústně, telefonicky i elektronickou poštou. Na výše uvedené kontakty. Podaní stížnosti je možné také vhozením písemnosti do schránky stížností a připomínek pečovatelské služby umístěné v Domě s pečovatelskou službou, v 1.patře budovy, před kanceláří vedoucí pečovatelské služby. Stížnost může být podána anonymně.

Stížnost je vyřízena v co nejkratší možné době, do 30 dní. Je-li stěžovatel znám, je o výsledku řešení písemně informován.

Není-li stěžovatel s výsledkem řešení stížnosti spokojen, je možné podat odvolání k vyššímu orgánu: 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor sociálních věcí
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
tel. 495 817 320

Případně se stěžovatel může obrátit na organizace sledující dodržování lidských práv:

             Veřejný ochránce práv
            
Údolní 39
             602 00 Brno
             tel.: 542 542 111,  542 542 888

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
tel: +420 226 200 400