Informace pro podání stížnosti

Stížnost je možno podat na:

 

1. poskytovanou službu:

vedoucí Pečovatelské službě

Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

517 54 Vamberk

e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

tel.: 494 541 547

 

2. pracovníka pečovatelské služby:

vedoucí Pečovatelské služby

Pečovatelská služba Vamberk, Jůnova 35, 517 54 Vamberk

tel.: 494 541 547

e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz

 

3. vedoucí pečovatelské služby:

starosta města

Město Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

tel. 494 548 110

e-mail: starosta@vamberk.cz

 

Způsob podání stížnosti:

Stížnost může být podána písemně nebo ústně, telefonicky i elektronickou poštou. Na výše uvedené kontakty. Podaní stížnosti je možné také vhozením písemnosti do schránky stížností a připomínek pečovatelské služby umístěné v Domě s pečovatelskou službou, v 1.patře budovy, před kanceláří vedoucí pečovatelské služby. Stížnost může být podána anonymně.

 

Stížnost je vyřízena v co nejkratší možné době, do 30 dní. Je-li stěžovatel znám, je o výsledku řešení písemně informován.

 

Není-li stěžovatel s výsledkem řešení stížnosti spokojen, je možné podat odvolání k vyššímu orgánu: 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec králové

tel. 495 817 320

 

Případně se stěžovatel může obrátit na organizace sledující dodržování lidských práv:

 

             Veřejný ochránce práv

             Údolní 39

             602 00 Brno

             tel.: 542 542 111,  542 542 888

 

Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
tel: +420 226 200 400