Město Vamberk je zřizovatel Domu s byty zvláštního určení, ve kterém je poskytována Pečovatelská služba. 

Dům je panelový, čtyřpatrový, má dva výtahy. V domě se nachází 34 bytů (0+1) a 5 větších bytů pro manželské dvojice (1+1). V suterénu domu jsou sklepy (dřevěné kóje), SOH – středisko osobní hygieny, provozní místnosti pečovatelské služby. V domě se nachází také kancelář vedoucí Pečovatelské služby, provozní místnost pečovatelek, společenská místnost, kolárna.

Byty jsou částečně vybaveny – kuchyňským koutem (skříňky, dřez, sporák s troubou), v chodbě je vestavěná skříň. Koupelna má sprchový kout nebo vanu, umyvadlo, zrcadlovou skříňku na hygienické potřeby, a záchod. U každého bytu je balkón a komora. Nájemník si do bytu stěhuje vlastní nábytek. Každý byt má svůj elektroměr a vodoměr. Některé byty mají sklepní kóje v suterénu budovy.

Kdo si může požádat o byt? Pro koho jsou byty v domě zvláštního určení?

  1. Byty jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností, pro seniory /osoby ve starobním  důchodu/ a osoby zdravotně postižené starší 18 let /osoby v plném invalidním důchodu/, které dlouhodobě potřebují pomoc druhé osoby.
  2. Byty jsou určeny pro osoby, které žijí osaměle a v jejich blízkosti není osoba, která by mohla zajišťovat pravidelnou potřebnou péči.
  3. Byty jsou určeny pro osoby, které bydlí vzhledem ke svým potřebám v nevyhovujících bytových poměrech a potřebují při péči o svojí osobu pomoc druhé osoby.
  4. Byty jsou dále určeny pro osoby žijící v takové domácnosti, kde je zavedení pečovatelské služby spojeno se značnými komplikacemi a obtížemi.
  5. Byty jsou přednostně přidělovány těm žadatelům, kteří již při podání žádosti o byt využívají služeb Pečovatelské služby ve Vamberku.

BYTY NEJSOU URČENY K ŘEŠENÍ BYTOVÉ OTÁZKY, POSUZOVÁNA JE PŘEDEVŠÍM POTŘEBA OBČANA VYUŽÍVAT PEČOVATELSKOU SLUŽBU.

 Jak si požádat o byt v domě s byty zvláštního určení ?

Formulář žádosti o byt v Domě s byty zvláštního určení si vyzvednete v kanceláři vedoucí pečovatelské služby, na adrese: Jůnova 35, 517 54 Vamberk, nebo na Městském úřadě v kanceláři sociální pracovnice, nebo si ho stáhnete z webových stránek Pečovatelské služby www.ps.vamberk.cz .

Žádost můžete podat v kanceláři vedoucí Pečovatelské služby, nebo sociální pracovnici na Městském úřadě Vamberk.

K žádosti o byt musí žadatel doložit:

  1. kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud ho pobírá
  2. kopii rozhodnutí o přiznání důchodu, nebo jiný doklad o tom, že je důchodcem
  3. kopii smlouvy o poskytování Pečovatelské nebo jiné služby, pokud tuto službu žadatel využívá

Nájemce se nájemní smlouvou zavazuje vedle běžného nájemného uhradit městu Vamberk nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy částku ve výši 10.000 Kč (slovy desettisíc korun českých) jako zvýšené nájemné za období prvních 60 kalendářních dnů trvání nájemního poměru. Toto zvýšené nájemné je přednostně určeno na vybavení a zařízení DPS a další potřeby, spojené se zvýšením komfortu užívání bytů.

Pečovatelská služba poskytuje obyvatelům domu služby od pondělí do neděle
od 6,30 hodin do 18,30 hodin. Neposkytuje zdravotní péči.

Adresa: Jůnova 35, 517 54 Vamberk
Vedoucí a sociální pracovnice PS: Lucie Grunclová, DiS.
tel. 494 541 547, 773 097 901
e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz
web: www.ps.vamberk.cz