STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY (SOH)
při pečovatelské službě Vamberk

Pečovatelská služba ve Vamberku provozuje (mimo svátky) ambulantní službu pomoc při osobní hygieně ve Středisku osobní hygieny. Toto středisko se nachází v suterénu budovy Domu s pečovatelskou službou, Jůnova 35, ve Vamberku.

Služba je určena sociálně potřebným, seniorům nebo zdravotně postiženým osobám starším 18 let, kteří vyžadují pomoc při osobní hygieně a nemají doma vhodné podmínky k výkonu této služby.

Úhrada za tuto službu je 130 Kč za hodinu. Úhrada je počítána podle skutečného času stráveného poskytnutím služby. Např. za 30 minut je úhrada 65 Kč. 

Pečovatelská služba ve Vamberku si vytvořila pravidla při poskytování služby ve Středisku osobní hygieny:
pravidla SOH.doc (63 kB)