Kapacita Pečovatelské služby Vamberk

 

Při určování kapacity vycházíme z počtu zaměstnanců PS, technického zázemí, pracovní doby, ze zkušenosti předešlého období.

Pečovatelská služba Vamberk:

Služby jsou poskytovány formou terénní. Služby zajišťují je čtyři pracovnice v sociálních službách.

Denní kapacita 62 uživatelů

Okamžitá max. kapacita 4 uživatelé

 
 

 

 

Středisko osobní hygieny / SOH /:

Jde o službu ambulantní. Pomoc při úkonech osobní hygieny. V SOH je k dispozici jedna vana a jeden sprchový kout.  Na péči o klienta počítáme průměrně 30 minut. Při koupeli pomáhají zpravidla 2 pečovatelky. 

 V SOH garantujeme poskytnutí služby v pracovní den v úterý od 6,30 – 15,00 hodin.

Denní kapacita 20 uživatelů

Okamžitá max. kapacita 2 uživatelé