Kapacita Pečovatelské služby Vamberk

 

Při určování kapacity vycházíme z počtu zaměstnanců PS, technického zázemí, pracovní doby, ze zkušenosti předešlého období.

Pečovatelská služba Vamberk:

Služby jsou poskytovány formou terénní. Služby zajišťuje 5 pracovnic v sociálních službách. 4 pracovnice v raní směně, 1 pracovnice  v odpolední směně.

Denní kapacita 62 uživatelů

Okamžitá max. kapacita 4 uživatelé

 
 

Středisko osobní hygieny / SOH /:

Jde o službu ambulantní. Pomoc při úkonech osobní hygieny. V SOH je k dispozici jedna vana a jeden sprchový kout.  Na péči o klienta počítáme průměrně 30 minut. Při koupeli pomáhají zpravidla 1 - 2 pečovatelky. 

Denní kapacita 20 uživatelů

Okamžitá max. kapacita 2 uživatelé