stravování

Pečovatelská služba zajišťuje službu dovoz oběda:

- obědy připravuje školní jídelna SODEXO, s.r.o.

- klient má možnost výběru zpravidla ze čtyř jídel 

- cena oběda je 61,-Kč od 1. 3. 2014

- úhrada za donášku jídla je 20,-Kč, v domě s pečovatelskou službou je úhrada za dovoz jídla 15,-Kč

- obědy jsou zajišťovány v pracovní dny. Uživatel má možnost domluvit si, které dny chce oběd dovážet. Např. pondělí až pátek, nebo úterý a čtvrtek apod.

- jídelní lístky s nabídkou jídel na následující týden předává pracovnice v sociálních službách, domluví se s uživatelem o výběru jídla

- uživatel služby v terénu obdrží dva jídlonosiče. Praktikujeme tzv. výměnný systém. Pečovatelka přinese v jednom jídlonosiči oběd a druhý si převezme od uživatele na donášku příštího jídla. Zapůjčení jídlonosiče je zdarma.

- uživatel služby v Domě s pečovatelskou službou zpravidla obdrží jídlonosič jeden

- úhrada služby a stravy do 20.dne následujícího měsíce, oproti vydaným stvrzenkám. Stvrzenky jsou dvě. Jedna stvrzenka je vydávána za službu dovoz oběda a druhou stvrzenkou se platí skutečně odebrané obědy. 

- oběd je možno odhlásit / např. z důvodu nemoci, nepřítomnosti, apod./ nejlépe den předem, nejpozději v den donášky jídla ráno do 7,00 hodin.