stravování

Pečovatelská služba zajišťuje službu dovoz oběda:

- obědy připravuje školní jídelna SODEXO, s.r.o.
- klient má možnost výběru zpravidla ze tří jídel
- cena oběda je 75,-Kč 
- úhrada za donášku jídla je 20,-Kč
- obědy jsou zajišťovány v pracovní dny. Uživatel má možnost domluvit si, které dny chce oběd dovážet. Např. pondělí až pátek, nebo úterý a čtvrtek apod.
- jídelní lístky s nabídkou jídel na následující týden předává pracovnice v sociálních službách, domluví se s uživatelem o výběru jídla
- uživatel služby v terénu obdrží dva jídlonosiče. Praktikujeme tzv. výměnný systém. Pečovatelka přinese v jednom jídlonosiči oběd a druhý si převezme od uživatele na donášku příštího jídla. Zapůjčení jídlonosiče je zdarma.
- uživatel služby v Domě s pečovatelskou službou zpravidla obdrží jídlonosič jeden
- úhrada služby a stravy do 20. dne následujícího měsíce, oproti vydaným stvrzenkám, možnost úhrady i převodem na účet.
- oběd je možno odhlásit /např. z důvodu nemoci, nepřítomnosti, apod./ nejlépe den předem, nejpozději v den donášky jídla ráno do 7 hodin.