Úhrady za poskytované služby

Od 1. 2. 2018 dojde k navýšení úhrad za poskytované služby. Náklady na služby rostou, současné ceny jsou v platnosti již od března 2012.

Úhrady za poskytování pečovatelské služby 

od 1. 2. 2018

VÝČET SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PS

ÚHRADA

   

běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč/hod.

běžná údržba domácích spotřebičů

130 Kč/hod.

doprovod k lékaři, na instituce

130 Kč/hod.

donáška vody

130 Kč/hod.

dovoz oběda

    20 Kč/úkon

koupel v domácnosti uživatele

130 Kč/hod.

koupel ve středisku osobní hygieny

130 Kč/hod.

praní a žehlení prádla

                        70 Kč/kg

praní prádla

                        50 Kč/kg

žehlení prádla

                         50 Kč/kg

běžné nákupy a pochůzky

100 Kč/hod.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

130 Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání

130 Kč/hod.

pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru

130 Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

130 Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

130 Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny

130 Kč/hod.

pomoc při použití WC

130 Kč/hod.

pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.

příprava a podání jídla a pití

130 Kč/hod.

topení v kamnech

130 Kč/hod.

velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení

115 Kč/úkon

a nezbytného vybavení domácnosti

zprostředkování kontaktu s institucemi

130 Kč/hod.

 

Fakultativní úkony PS:

 

pedikúra

220 Kč/úkon

dohled nad dodržováním léčebného režimu

130 Kč/hod.

dohled nad uživatelem

130 Kč/hod.