přijmeme sociálního pracovníka

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Město Vamberk vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE

pro Pečovatelskou službu Vamberk

 

Pracovní pozice:    sociální pracovník/ice, dle par. 109 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Druh práce:

-       vedení agendy uživatelů Pečovatelské služby Vamberk

-       sociální šetření

-       zjišťování potřeb jednotlivých uživatelů/sociální potřebnost uchazečů o služby a uživatel služeb

-       tvorba osobních plánů uživatel služby

-       základní sociální poradenství uživatelům pečovatelské služby o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení

Místo výkonu:                  Vamberk a spádové obce

Termín nástupu:                01.12. 2018 přip. dle dohody

Pracovní úvazek:             1

Platová třída:                      10

Požadavky: 

-       odborná způsobilost – dle par. 110 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

-       základní znalost práce na PC

-       aktivní řidič vozidel skupiny B

-       osobnostní předpoklady: respektování základních lidských práv a svobod uživatelů, dodržování etického kodexu, komunikační schopnosti, schopnost pracovat samostatně, schopnost práce v týmu, schopnost řešit složité situace každodenních mravních dilemat,

Nabízíme:

-       samostatnou práci a stabilní zázemí organizace

-       stravenky

-       dovolená 25 dnů

-       možnost profesního vzdělávání

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (včetně čísla telefonu a e-mailové adresy), číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je nutné připojit doklady:

-     strukturovaný životopis,

-     motivační dopis,

-     výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,

 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.

Písemné přihlášky doručte v uzavřené obálce označené: „Výběrové řízení – Sociální pracovník/pracovnice neotvírat“ na adresu:

 

Pečovatelská služba, Mgr. Eva Švandrlíková, Jůnova 35, 517 54 Vamberk.

Bližší informace podá Mgr. Eva Švandrlíková, vedoucí pečovatelské služby, telefon 494 541 547, e-mail: pecovatelska.sluzba@vamberk.cz.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději ve středu 31.10.2018 do 11:00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

 

   Mgr. Eva Švandrlíková

Vedoucí pečovatelské služby

 

Vyvěšeno dne: 12.09.2018

Bude sejmuto dne: 01.11.2018

Sejmuto dne: