Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba

Rada města Vamberk schválila na svém 94. zasedání, dne 16. května 2018 nová Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě zvláštního určení, v kterém je poskytována pečovatelská služba.