Poslání Pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby Vamberk (dále jen PS) je poskytovat sociální služby tak, aby mohli toti občané co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Chceme předcházet jejich sociálnímu vyloučení. PS usiluje o podporu uživatele také při využívání veřejných služeb.