PODĚKOVÁNÍ

V červnu se konal již 3. ročník festivalu VAMBERÁK. Malí i velcí účastníci si mohli vybrat z pestré programové nabídky. Festival má, ale i druhou velmi cennou stránku. Pořadatelé pomáhají občanům, kteří potřebují pomoc. Letošní dobrovolné vstupné věnovali vamberecké Pečovatelské službě. Organizace se rozhodla tento dar použít na vybavení vstupní haly Domu s pečovatelskou službou ve Vamberku. Tento prostor slouží nejen místním obyvatelům domu, ale také ostatním klientům Pečovatelské služby, převážně seniorům a zdravotně postiženým občanům.

Pořadatelům festivalu  Vamberák děkujeme.

 

 Za Pečovatelskou službu Mgr. Eva Švandrlíková