Ceník služeb

Platnost od 1.12.2007.

Za poskytování pečovatelksé služby hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném dohodou.

pomoc při podávání jídla a pití                 85,-Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání                  85,-Kč/hod.

pomoc při prostorové oriantaci                85,-Kč/hod.

pomoc při pohybu ve vnitřním prostoru    85,-Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík     85,-Kč/hod.

pomoc při úkonech osobní hygieny          85,-Kč/hod.

koupel v SOH nebo doma                      85,-Kč/hod.

pomoc při přípravě jídla a pití                   85,-Kč/hod.

běžný úklid  a údržba dpmácnosti             85,-Kč/hod.

doprovod k lékaři, na instituce apod.        85,-Kč/hod.

dovoz oběda do DPS                             15,-Kč/hod.

dovoz oběda v terénu                           20,-Kč/hod.

praní a žehlení prádla                             50,-Kč/kg

donáška léků                                        20,-Kč/úkon

donáška nákupů                               od 20,-Kč/ úkon

 

Fakultativní úkony:

pedikúra                                             150,-Kč/úkon

úklid společných prostor v DPS                 80,-Kč/měsíc

 

Pečovatelksá služba se poskytuje bez úhrady:

- účastníkům odboje / zákon č. 255/1946 Sb. /

- osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1190 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem 12 měsíců,

- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,

- pozůstalým manželům ( manželkám ) po osobách výše uvedených starším 70 let.

Ceník byl vytvořen v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Byl schválen radou města 14.11.2007.